Υπηρεσίες » Εκδηλώσεις

Χονδρικές αγορές

Großmarkt Berlin
www.berliner-grossmarkt.de

Berliner Fruchthof
www.fruchthof-berlin.de

Großmarkt Bremen
www.grossmarkt-bremen.de

Großmarkt Dortmund
www.grossmarkt-dortmund.de

Großmarkt Duisburg
www.frischekontor.de

Großmarkt Frankfurt am Main
www.frische-zentrum-frankfurt.de

Großmarkt Hamburg
www.grossmarkt-hamburg.de

Großmarkt Leipzig
www.grossmarkt-leipzig.de

Großmarkt Mannheim
www.gmm.de

Großmarkt München
www.grossmarkthalle-muenchen.de

Großmarkt Rostock
www.grossmarkt-rostock.de

Großmarkt Saarbrücken
www.grossmarkt-saarbruecken.de

Großmarkt Stuttgart
www.maerkte-stuttgart.de

Großmarkt Zeitz
www.markt-zeitz.de

Διατροφή

DFHV
Deutscher Fruchthandelsverband e.V.
www.dfhv.de


WUWM
Παγκόσμια ένωση χονδρικών αγορών
www.wuwm.org

5amTag
Εκστρατεία υγείας με πλεονέκτημα
www.5amtag.de

Landwirtschaftskammer Hannover
Όλα για τη γεωργία στο Ανόβερο
www.lwk-hannover.de

GFI
Gemeinschaft zur Förderung der Interessen der deutschen Frischemärkte e.V.
Ο οργανισμός ομπρέλα των μεγαλύτερων αγορών πώλησης φρέσκων τροφίμων στη Γερμανία
www.frischemaerkte.org

Deutsche Gesellschaft für Ernährung
Πρακτικές συμβουλές και δείκτες αναφοράς του Γερμανικού Οργανισμού Τροφίμων (DGE)
www.dge.de

Μάρκετινγκ

Περιοδικό για το εμπόριο φρούτων
Πληροφορίες σχετικά με το εμπόριο φρούτων και λαχανικών
www.fruchthandel.de


Εφημερίδα για τα τρόφιμα
Τι συμβαίνει στον τομέα τροφίμων; Η εφημερίδα Lebensmittel Zeitung προσφέρει την τρέχουσα επικαιρότητα από τον κλάδο τροφίμων απευθείας στο τραπέζι.
www.lebensmittelzeitung.net

Marketinggesellschaft
Εταιρεία εμπορικής προώθησης για ολλανδικά αγροτικά προϊόντα
www.mg-niedersachsen.de


DEHOGA
Γερμανική ένωση ξενοδοχείων και εστιατορίων
www.dehoga-bundesverband.de

Άνθη


Ένωση γερμανικών αγορών πώλησης ανθέων
www.blumenmaerkte.de

Γεωργικό επιμελητήριο Ανοβέρου (τμήμα καλλιέργειας κηπευτικών)
www.lwk-niedersachsen.de

Συνομοσπονδία καλλιέργειας κηπευτικών
www.g-net.de

FDF Niedersachsen
www.fdf-niedersachsen.de

Αρχική σελίδα του συλλόγου Junggärtner
www.junggaertner.de

Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH (CMA)
www.cma.de

Λοιπά

Οι σελίδες προβάλλουν όλες τις ημερομηνίες και τις τοποθεσίες της
Attraktive Wochenmärkte GmbH.
www.attraktive-wochenmaerkte-gmbh.de

Πόλη Ανοβέρου
Πληροφορίες για την ομοσπονδιακή πρωτεύουσα.
www.hannover.de

Περιφέρεια Ανοβέρου
Πληροφορίες για το Ανόβερο και την περιφέρεια.
www.region-hannover.de